Utdyping av
de universelle egenskapene.

 Intro * Hjem  * Egenskaper for fred * Filosofien bak *Nøkler til indre fred *Med på laget *Drøm og plan *Fredsgalleriet *Butikk 

Denne siden skal inneholde utdypning av de menneskelige og universelle egenskapene som er beskrevet på siden "Egenskaper for fred". Den som er skrevet sist, står øverst.
Individuelle egenskaper påvirker de andre menneskene i de forskjellige samfunn som vi er del av, familien, skolen, arbeidsplassen,  landet du bor i, samfunnet som helhet. Tilsammen vil de påvirke verdenssamfunnet når de blir praktisert av mennesker i hele verden.

Visdommen om egenskapene er mottatt fra høyere lag av bevissthet, det som mange vil kalle himmelen, for å bli gitt til menneskeheten.

 

Samarbeid

Evnen til samarbeid ligger dypt inne i oss fordi cellene våre samarbeider for å danne oss som mennesker.
Vilje til samarbeid er helt nødvrndig for at et samfunnskal kunne fungere.

 

haap
Håp og optimisme

Å være optimistisk og håpefull er faktisk et valg! Å bestemme seg for å vende tanken til å tenke positivt om det man står ovenfor, er et av de beste livsvalg man kan ta.

To mennesker kan stå ovenfor akkurat samme situasjon og velge å se helt forskjellige ting. Den ene ser alle begrensningene og hindringene, mens den andre ser alle mulighetene og de kreative løsningene. Hvem vil du være?
 

Tilgivelse
Tilgivelse
 

Hva betyr egentlig tilgivelse? Når vi angrer på noe vi har gjort, er det aller beste å be om tilgivelse. Når vi har gjort noe galt, må vi be om tilgivelse for å få det godt med oss selv. Hvis vi ikke gjør det, vil vi bære med oss skyldfølelse eller dårlig samvittighet.
Det er opp til den som blir såret, å tilgi. Om noen ber om tilgivelse er det klokt å tilgi og legge hendelsen bak oss. Det kan vi gjøre også når den som gjorde det vonde mot oss ikke ber om tilgivelse. Det er nesten alltid en fordel for oss selv å tilgi det som har vært gjort mot oss. I motsatt fall bærer vi med oss smerte, sorg, sinne, bitterhet, følelse av å bli sveket, osv. Da må vi spørre oss selv: Tjener det meg å bære på denne følelsen?
Om vi vet at personen som har gjort oss vondt selv har blitt dårlig behandlet i fortida, kan sårene ha fått ham til å oppføre seg dårlig. Da er det lettere å tilgi. 
Når vi bærer med oss smerte fra noe som er påført oss, kan vi komme til å gjøre stygge eller dumme ting selv... som hevn eller fordi vi har så mye sinne og følelse av urettferdighet i oss. Derfor trenger vi å tilgi oss selv for at verden skal bli bedre.

Dessverre har utviklingen i verden gått i en retning der negative energier har overtatt grupper av mennesker og brukt dem som redskaper til negative handlinger. Det er dette som skjer med de som blir terrorister. Vi skal ikke tilgi dem, medmindre de angrer og ber om tilgivelse. De må stoppes på alle de måter verden har til rådighet. I tillegg jobbes det meget aktivt fra høyere dimensjoner for å stoppe dem.

Der vi står i verden i dag er det klokt å lære seg å tilgi . Det har vært gjort så mange negative handlinger mot mennesker at verden kan ikke komme i balanse før denne egenskapen blir praktisert av alle. På tide tilgivelse kommer i fokus i alle radio og TV'stasjoner!

 

Rettferdig
Rettferdighetssans

Om verden skal bli et godt sted for alle mennesker, må vi alle sammen tenke og handle rettferdig. Mennesker som føler seg urettferdig behandlet, blir bitre og sinte. De gjør opprør. Det ser vi mange steder i verden nå. De må bli hørt av ledelsen i de landene det gjelder og lederne har stort ansvar i å sørge for at alle innbyggerne i landet får like muligheter til skolegang og utdanning. Det er viktig at innbyggerne føler at regelverk og skattesystemer er rettfedige.

Når vi har innebygd rettferdighetssans, handler vi på måter som gjør at alle blir fornøyde. Vi setter oss automatisk inn i andre menneskers ståsted, slik at vi gjør vårt beste til å skape balanse.

Når du føler deg urettferdig behandlet, si fra hva du mener på en rolig måte. Handle så på måter som oppfordrer til refleksjon og endring av rutiner og systemer. Det er bare vi, det vil si du og jeg, som kan endre verden til det bedre.  Alle har ansvar for å utvikle en rettferdig verden.

 
Tillit
Tillit

Tillit er en av de aller mest grunnleggende egenskapene. Det er en av selvets egenskaper. Alle mennesker har denne egenskapen dypt inne i vår natur. Å ha tillit betyr at vi er trygg på at det vi forventer skal skje. Vi har for eksempel tillit til at alle kjører på samme side av veien. Der jeg bor har jeg tillit til at ingen stjeler selv om jeg forlater huset uten å låse døra.
Selv om alle egentlig har denne egenskapen, ser det ut til at mange har mistet den på områder av livet. Som regel har det årsak i opplevelser der vi opplevde tillitsbrudd. Noe vi forventet, skjedde ikke og sjelen kan ha konkludert med at det er slik det er. Det kan vi gi slipp på når vi husker episoden, bearbeider følelsene våre og innser at vi ikke vil ha det slik.
Dessverre har det i løpet av de siste årtiene vokst fram en stadig større mistillit i samfunnet. Både nasjonalt og internasjonalt. Denne mistilliten gjenspeiler seg i sikkerhetssystemer, økende regelverk, økende våpenbruk , økende vakthold og mindre frihet for menneskene. Årsaken er ikke bare økt kriminalitet, men også menneskenes manglende vilje til å la tillit være en viktig verdi i samfunnet. I stedet for å innføre våpenbruk eller strengere regler, må vi stoppe opp og finne løsninger som gjør at menneskene finner tilbake til tilliten til hverandre. Den er helt nødvendig for at vi skal utvikle gode samfunn der vi kan leve i fred.

 
 

Aerlighet
Ærlighet mot meg selv og andre

Denne egenskapen handler først og fremst å være ærlig mot seg selv. - Fordi når vi er ærlig mot oss selv, er vi også automatisk ærlig mot andre.
Når vi har gjort ting som vi skammer oss over, eller som vi har skyldfølelse for, er det lett å pynte på sannheten og stille oss selv i et bedre lys enn det som er sant. Vi vil gjerne gi inntrykk av at vi er uklanderlige. Da kan vil lett komme til å vikle oss inn i løgn som det er vanskelig å komme ut av.
Når vi derimot bestemmer oss for å være ærlig, oppdager vi at det er mye mer fruktbart å erkjenne at vi gjorde feil, eller at vi gjorde noe vi angret på -  og si det, i stedet for å skjule det. - Og be om unnskyldning hvis vi trenger det. Det oppleves som en stor lettelse både i kropp og sjel.

Det er en stor utfordring for mange mennesker i verden at det finnes kulturelle regler og normer som går på tvers av det man føler er riktig i sitt indre. Jeg anbefaler da å handle så modig og sant man kan og å si hva man mener til andre mennesker - og hvis det er mulig - skrive/si sin mening i media slik at man kan påvirke samfunnet  til å bli bedre.

 
 

Aksept mangfold

Aksept og verdsettelse av mangfoldet på jorda

Det er et enormt mangfold i verden. Dette mangfoldet har vokst fram gjennom mange tusen år. Som forskjellige folkeslag, hudfarger, kulturer, religioner og tenkemåter. For å kunne fungere i dagens samfunn, må vi lære oss å verdsette dette mangfoldet. Men aller først trenger vi å akseptere det. - Å akseptere at andre mennesker har samme rett som meg selv til å være her på jorda. Det betyr ikke at vi skal akseptere hvilken som helst slags oppførsel. Vi skal ikke akseptere lovbrudd eller terrorisme!
Det mangfoldet som eksisterer er til berikelse for oss. Ville det ikke vært kjedelig om alle var like? Ingen mennesker er like så det er aldri grunn til å mislike andre fordi de er forskjellige fra oss selv. Gjør vi det, er det en god grunn til å jobbe med seg selv for å forandre holdning. Dette en av de aller viktigste egenskapene å vektlegge i dagens verden.
 

 

Liste over alle de universelle egenskapene