Jeg tror...

at fred i hjertet skaper fred i verden!

 Intro *  Hjem  * Egenskaper for fred * Filosofien bak * Nøkler til indre fred * Med på laget * Drøm og plan * Fredsgalleriet * Butikk 

Jeg har holdt på med mange forskjellige ting opp gjennom livet, blant annet gått til sjøs, vært lærer, barnehageassistent, batikkunstner. I alle år var jeg samtidig aktiv i amatørteaterbevegelsen, noe som endte med at jeg ble høgskolelektor i drama ved Høgskolen i Bodø. Der jobbet jeg i vel 8 år før min nysgjerrighet på livet selv brakte meg videre.  Selvutvikling ble etter hvert en store interessen i tillegg til alt det andre som har kommet til å stå i bakgrunnen inntil videre...
Etter hvert har jeg nemlig blitt brennede engasjert i å formidle hvordan vi kan forholde oss annerledes til oss selv og omgivelsene. Ved å begynne med oss selv, kan vi formidle til alle hva det vil si å skape fred innenfra. Hvor deilig det er å tilgi og legge ting bak seg! Jeg mener ikke at vi skal tilgi alt... jeg mener vi må tilgi alle de små og store tingene som har festet seg opp gjennom livet og som ofte kan holde oss nede. Jeg har i mange år arbeidet med å sette meg fri og kjenner de psykologiske mekanismene. Denne siden har også et engasjement på Facebook der du kan være interaktiv.

Jeg bor på Engeløya i Nordland

 

Jeg mener at det er på tide at vi i den vestlige verden stikker fingeren i jorda og innser at vi må gi slipp på noen av de godene vi har for at verden skal være et godt sted for alle menneskene på jorda. Jeg har en ide som jeg gjerne vil spre i så måte: At alle varer alltid skal betales best til det første leddet i en kjede - at andre ledd i salgskjeden aldri skal kunne kalkulere mer enn det første leddet. At dette skal bli en selvfølge for alle mennesker. Når menneskene begynner å se dette prinsippet, vil mye av urettferdigheten i verden begynne å løses opp. Den har sin rot i grådighet i mennesker i rike land.

Min mening er at vi trenger vi å virkelig verdsette den fantastiske planeten vi bor på, verdsette selve livet og ikke minst, engasjere i det vi brenner for, enten det er lokal dugnad, frivillige organisasjoner eller verdensomfattende nettverk... Det viktigte er å gjøre det helhjertet og oppdage hvor viktig gleden, fellesskapet og utviklingen er!

Gjennom å arbeide tett med min sjels bevissthet gjennom mange år har jeg fått innsikt i eksistensens sanne natur. Partiklene som alt består av er bevisste. De har blitt programmert over lang tid av flere skapende mestre slik at det fysiske livet oppsto og utviklet seg på vår planet. Jeg har en annen nettside, www.earthgrids.com som forteller om dette.

Hilsen Inger

Inger Susæg 

Telefon: 755 84615 / 9515 4025  epost

Her er en side om det samme perspektivet og som utdyper livsenergien i forhold til helse

Skulle du ha lyst til å gi en gave til arbeidet mitt, er kontonummeret 9235 3282583 (BNbank)

Brobygger

Jeg har ønsket å arbeide for fred i verden helt siden jeg var liten. I min søken etter svar har jeg reist til mange steder.  I 2004 var jeg i Hyderabad i India der jeg besøkte en venninne.

Hun tok meg til et stort muslimsk område med mausoleer for å se på alt det vakre der. Idet vi hadde passert inngangen, ble jeg oppmerksom på en bygning til høyre. Hun fortalte at det var en moské som ikke var i bruk. Det var så fredfullt og vakkert der, så jeg gikk bort til trappa og satte meg ned en stund.Etter en stund i stillhet reiste jeg meg og plutselig hørte jeg en klar stemme i øret: Hva vil du er på mitt område? Jeg hadde blitt vant tilstemmer i hodet om trent et år før dette hendte, så jeg svarte: Jeg vil være en brobygger mellom den vestlige verden og muslimene. Jeg visste at det var Mohammeds stemme og han bekreftet det.

Jeg husker også at jeg spurte han om noe jeg hadde tenkt på, som hadde kommet til meg gjennom intuisjonen: Var du den samme som Moses? Han virket forbauset, men svarte, at, ja, det stemte.

Den dagen ga jeg Moses/Mohammed løfte om å være brobygger mellom den Muslimske familien og resten av verden. Mitt fredsengasjement er en del av dette. Når jeg gir et løfte til noen. gjør jeg alltid mitt beste for å holde det.

I de senere år har jeg utviklet større og større evne til å kommunisere med mange lag av bevissthet. Det gjør at jeg kontinuerlig også arbeider for fred ved å være i kontakt med mennesker som er døde og som befinner jeg i en eterisk verden, en type energi som er usynlig for fysiske øyne. Det som har vært kalt "himmelen" men som simpelthen er et sted der menneskene kan skape ved hjelp av tanken og der eksistensen fungerer forskjellig fra på jorda. Der er det en stadig større bevissthet om hvordan man kan frigjøre seg fra gamle emosjonelle sår fordi også døde mennesker trenger det. Menneskene der er stadig i utvikling og ønsker å formidle sin innsikt til menneskene som de kjenner på jorda. Det er nå etter hvert dannet mer enn 30 Chambers of Human Rights på forskjellige språk rundt omkring i verden. De befinner seg ca 100 m over jordoverflata. De inneholder bl.a.alle egenskapene som leder til fred som er presentert her. Alle mennesker som har levd tidligere liv har evne til å besøke disse om natta mens de sover og å være i kontakt med menneskene som har gått over. Der lærer dere mye nytt, nå om dagen! Det gir grunn til en økende optimisme.

I løpet av det siste året har jeg hatt stadig mer kontakt med Moses/Mohammed. Gjennom det har jeg oppdaget grunnen til konflikten i Midt-Østen. Det har blant annet ført til et økende engasjement i forhold til denne hjemmesida. Denne artikkelen ble skrevet i desember 2012.