Kan forståelse av menneskets psyke være nøkkelen til fred?

 Intro *  Hjem  * Egenskaper for fred * Filosofien bak * Nøkler til indre fred * Med på laget * Drøm og plan * Fredsgalleriet * Butikk 

Fred i verden vil komme når vi innser hvordan konflikter oppstår. De har utspring i den menneskelige natur, i følelsene og tankene våre! Følelsene våre er våre egne. Bare du kan forløse din smerte, hvem som enn forårsaket den!

For å skape en god verden, må vi være i stand til å legge ting bak oss. For å kunne gjøre det, må vi innse hva som skapte følelser i oss som fører til for eks. grådighet, misunnelse, sjalusi, egoisme ... Hva får oss til å føle oss skyldige, skamfulle, uverdige eller? Hva får oss til å innta offerroller?

For alle mennesker, begynner det med situasjoner i barndommen og ungdommen. Mange små situasjoner som fikk oss til å føle oss oversett, forlatt, ikke gode nok, situasjoner der vi ble kjeftet på... Disse sårene fører til våre emosjonelle reaksjoner og våre valg senere i livet.

For å sette deg fri fra den emosjonelle bagasjen, må du gå tilbake til minner som du husker som smertefulle. Ved å innse nøyaktig hva du følte ... Da er du i stand til å tilgi dem som forårsaket smertene dine. Du kan tilgi deg selv for dumme ting du angrer på og be andre om tilgivelse inni deg.
Da oppdager du at setningene som kommer opp er akkurat det du gjentar som negative tanker om andre mennesker i ditt daglige liv. Når du ser dette, begynner dørene i livet ditt å åpne seg og du får større og større innsikt!

Det jeg har funnet er ganske utfordrende å innse. Det er fordi vi faktisk vi selv skaper de situasjonene der livet går i mot oss.  De er skapt av det ubevisste sinnet som repeterer sårene som ligger i den følelesmessige bagasen.

Grunnen til at tilgivelse er så viktig, er at negative tanker som kommer fra sårene som stammer fra hverdagslivet i fortiden, skaper nye liknende situasjoner. Mest av alt trenger vi å tilgi oss selv og de som står oss nær, for å få det godt. De fleste av oss kan faktisk være ganske selvkritiske uten at vi tenker over det.

For å skape fred trenger vi å vite hvordan den menneskelige psyken fungerer.
Et eksempel. Et sår fra barndommen da du ikke ble møtt av dine foreldre når du trengte det fordi de hadde det travelt, kan ha fått  barnet i deg til å gjenta ubevisst: "Det er ingen som ser meg. De er dumme fordi de ikke forstår hvor god jeg er til å gjøre dette."  Fra da av begynner du å tolke livet ditt i forhold til såret du fikk.

Gjentakelsene skaper nøyaktig det de sier: Du blir ikke sett. De andre er dumme i dine øyne fordi de ser ikke hvor flink du er til å gjøre ting. Det mennesklige energisystem (chakrasystemet)  virker slik at setningene blir sendt ut til omgivelsene fra cellene dine. Omgivelsene oppfatter de repeterende tankene dine som sannhet. For å si dette tydelig: De virker som skapende energi. Så derfor opplever du å ikke bli sett og at folk er dumme fordi de ikke forstår at du er flink.

På denne måten skaper og skaper vi livene våre og vever sårene våre inn i hverandre hele tida, så og si. Inntil vi ser at vi må tilgi, ikke bare foreldrene våre for at de ikke så oss, men oss selv, for at vi trodde om oss selv at vi ikke ble sett og gitt omsorg. Derfor råder jeg alle til å gå tilbake til minnene for å forløse. 

Det å bli oversett som barn er så vanlig at denne type mønster finnes hos nesten alle. Det gir smerter i nakken når det blir repetert. På denne måten skjer alle liknende ting i livet. Det forsterker repeterende tanker og fysisk smerte oppstår fordi følelsene våre er energien som er knyttet til hele den fysiske kroppen MER

Min mening er at vi alle sammen trenger å forstå denne mekanismen i vår psyke for at vi skal ha gode liv. Når vi innser dette og begynner å forløse, forstår vi bedre hvordan vi kan møte andre som har det vanskelig. Dette er grunnen til at jeg mener at fred i verden må begynne med det enkelte mennesket

Hilsen Inger

Inger Susæg, N-8289 Engeløya