Fredsgalleriet
Filosofiske refleksjoner om livet i et annerledes fredsperspektiv..

 Intro * Hjem  *Egenskaper for fred *Filosofien bak *Nøkler til indre fred *Med på laget *Drøm og plan *Fredsgalleriet *Butikk 

Fra Fredsgalleriet i Trondheim 2009

 
Har du noen gang tenkt på…

*      Hvor fantastisk det er, at atomene i kroppen din organiserer seg selv til å være DEG?
 

*      At partiklene som danner atomene, som danner molekylene, som danner cellene, som danner deg… har en plan å arbeide etter?
 

*      At kroppscellene dine er av mange forskjellige slag og har mange forskjellige oppgaver og at de samarbeider for å være deg, hvert eneste sekund av livet ditt?
 

*      Hva det betyr for livet ditt, at atomene som du består av for det meste er tomrom, og bare oppfattes som fasthet på grunn av farten som partiklene spinner med?

 

Prøv å forestille deg menneskeheten som en stor kropp...

*      Der alle menneskene er cellene…

*      Med forskjellige utseende, forskjellige evner og forskjellige oppgaver…

*      Og at vi er i stand til å samarbeide like godt som cellene i kroppen…

 Hva er forskjellen mellom et menneske og en celle?

*      Mennesker har fri vilje. Cellene synes å arbeide etter en plan som allerede ligger der… Fins det en plan for oss?

*      Hvordan kan vi få ”Menneskeheten-kroppen” til å virke slik menneskekroppen virker?


Har du noen gang reflektert over…

*      At et samfunn består av alle enkeltmedlemmene til sammen?

*      At hvert eneste medlem av samfunnet påvirker helheten?

*      At de medlemmene som ikke bryr seg om samfunnet også påvirker det ved sin mangel på interesse?

*      At hvert eneste medlem av samfunnet ER samfunnet, ellers ville det ikke være noe samfunn…? 

*      At hvert eneste medlem av et samfunn har ansvar for helheten?

*      At Menneskeheten faktisk er ETT samfunn?


Har du noen gang tenkt på

*      At du har uendelig mange valg hver eneste dag?

*      At dine personlige valg påvirker alle?

*      At om du slipper en dråpe blekk i et glass med vann, forurenses alt vannet?

*      At om du kritiserer de andre, har de grunn til å kritisere deg?

*      At om du plasserer ansvaret for noe som hender deg utenfor deg selv, gir du fra deg makten i ditt eget liv?

 

 
Dette er den første av 3 videoer som ble laget i forbindelse med  Fredsgalleriet i Trondheim sommeren 2009. De kan synes langsomme... og det er det en grunn til. Du får tid til å reflektere under veis!

 

Du finner oppfølgerne her:

Creating peace from within 2

Creation peace from within 3 

 

 

 

Denne videoen er en refleksjon over livsenergien og hvordan ved å studere den kan finne leveregler som skaper fred i verden.

 

 

Hvor kommer de negative tankene fra?

Hvorfor dyrker vi noen mennesker og overser andre?

Hvorfor beundrer vi noen mennesker mens vi ser ned på andre?

Er ikke er menneske like mye verd hvor vi enn bor, hvem vi enn er?

Kan vi lære å se hverandre som likeverdige, hvor vi enn er i livets store klasserom?

 
Denne videoen inneholder refleksjoner om hvordan man kan bevare kjærligheten i parforhold, men har også verdifull innsikt som er verdifull for alle, uansett hvor vi befinner oss på livsveien.

Kjærligheten mellom mennesker synes å være det viktigste av alt. Denne videoen viser hvordan vi kan jobbe med å verdsette oss selv og skape balanse i forholdet.

 

I tillegg inneholder Fredsgalleriet tilgang til universelle egenskapene som skal til for å leve i fred og forståelse med hverandre.

Det er vår store drøm å komme i gang med et permanent fredsgalleri der disse prinsippene blir belyst på et sted der mennesker fra hele verden kan komme og studere og bringe dem hjem til sine respektive land.

Initiativtaker

Bli bevisst valgene dine!