Fra utstillingen "LIV"

Kan en grunnleggende annerledes måte å tenke om eksistensen på lede til fred på tvers av religioner?

 Intro *  Hjem  * Egenskaper for fred * Filosofien bak * Nøkler til indre fred * Med på laget * Drøm og plan * Fredsgalleriet * Butikk 

Juli 2015

Tweets (korte setninger på Twitter) som er skrevet under min utstilling i Steigen i Nordland. De reflekterer innholdet i utstillingen. Jeg har laget et eget oppslag i galleriet kalt "Dagens tweet". Nye slike utsagn vil bli lagt til hver dag gjennom denne måneden. Begynnelsen på måneden står øverst. Det er fotografier fra utstillingen nederst.
 

Jeg lurer på om noen som kjenner vaffellukt ville skyte et menneske?

Den eneste måten å være i stand til å tilgi det som skjer i dagens verden, er å forstå hvordan de negative partiklene infiltrerer mennesker.

For å kunne skape varig fred, må man være i stand til å tilgi både seg selv og andre. Det må til hos alle parter i krig for forsone dem.

For å finne en ny kurs for menneskeheten, må både vitenskap og religion innse at eksistensen består av partikler som har bevisste egenskaper.

For i finne bevis for partiklenes bevisste egenskaper, må menneskene studere hva partiklene må ha evne til for å kunne danne atomer.

This is what my exhibition shows. It can be translated to all languages. It can be sent all over the world. For universities, libraries etc.

For å danne atomer og molekyler må partiklene ha tillit til hverandre... Slik vi har tillit til at alle kjører på den samme siden av veien.
 
For at et frø skal kunne bli en plante, må informasjonen om planten ligge i frøet, ikke sant? Altså må frøets celler kunne huske!

Hva skal til for at cellene dine hele tiden skal forme din kropp og ditt ansikt? - De må huske informasjon om deg!

Cellene må også kunne formidle informasjonen fra den første befruktede eggcella til alle de andre cellene. Celler kan huske og kommunisere!

 
Samarbeid, tillit, evne til å huske og å kommunisere er bevisste egenskaper som finnes i cellene vi består av.

Hva er det som gjør at et minnekort i en datamaskin eller et fotoapparat kan huske? Det er fordi partikler har evne til å huske!

 
Kroppen er bare tilsynelatende fast. Den har rom for andre energiformer som gjør at vi lever, dvs. partikler som spinner på andre måter.
 
Ved å vise en grunnleggende og ny måte å tenke om eksistensen på, arbeider jeg for fred på tvers av alle religioner, kulturer og vitenskaper.

Ved å vise en grunnleggende og ny måte å tenke om eksistensen på, arbeider jeg for fred på tvers av alle religioner, kulturer og vitenskaper.

Jeg ser bakenfor det fysiske. Jeg skulle ønske jeg kunne fortelle verden det jeg vet. Det ville ikke være så mange fryktbaserte handlinger om lederne fakta om visse ting.

Media forsterker ofte nyheter på feil måte. Etterretningstjeneste fungerer som pådriver for krig. Det er alltid tolkninger av situasjoner i en annen kultur bak det som etterretningen gir ut.

All human beings want to live in peace and happiness, right? That is our true nature. The challenge is to allow others to find their way.

De universelle egenskapene er bygget på eldgammel visdom og på menneskelige erfaringer gjennom tusener av år. Ny side

I et velfungerende bevissthets-univers utgår all grunnleggende forståelse fra én partikkels bevissthet. På jorda har det utviklet seg mange.

Den mest virkningsfulle bestemmelse vi kan gjør i livet, er å være ærlig mot oss selv. Det påvirker alle rundt oss.

Vi trenger å finne tilbake til tilliten mellom mennesker, tilliten i samfunnet.

Har du rettferdighetssans?

En av de verdiene som verden trenger mest av alt er tilgivelse.

Å være optimistisk er et aktivt valg. Håp er drivkraft for de gode opplevelsene.

Like rettigheter for alle borgere må være en selvfølge i alle land.

Cellene i kroppen inneholder eteriske "celler" der partiklene spinner slik som dette bildet viser.
Utstillingen kan bestilles som vandreutstilling til universiteter, høyskoler, bibliotek, kommuner etc. Den består i dag av laminerte plakater.  For institusjoner som er interessert i å kjøpe utstillingen, kan få tilsendt et hefte som inneholder alle bilder og tekster. (På veggene kan dere se også forklarende tekster på engelsk og tysk. De følger ikke med, medmindre arrangøren ønsker det spesielt).
Det er utstillerens ønsker å få laget roll-ups med tanke på å sende den ut som en mer profesjonell vandreutstilling.

   

   

Inger Susæg, N-8289 Engeløya