Inger Susæg's blogg

Grunnleggende om livet. Om glede. Om fred. Om partiklene vi består av. Om erkjennelse og nødvendigheten av å lære hvordan vi kan lære å legge vonde ting bak oss.
Du kan kommentere på
eller

 Intro Hjem  * Egenskaper for fred * Filosofien bak * Nøkler til indre fred * Med på lagetDrøm og plan * Fredsgalleriet 

4. juni 2014

Finnes det svar på de store spørsmål om eksistensen NÅ?

Opp gjennom livet har jeg ofte spurt meg selv hvorfor det er slik at mennesker rundt omkring i verden studerer, siterer og tolker gamle religiøse skrifter for å finne svar, i stedet for å innse at livet er her og nå. Da må også svarene finnes her og nå. Jeg mener den skaperkraft som er bakenfor det vi opplever som eksistensen, er tilgjengelig for oss når vi er virkelig ærlige med oss selv og forløser emosjonelle smerte. Da fjerner vi hindringene for klarsynet.


Bildet er malt av József Molnár

Om det fantes høyere intelligenser den gang Abraham og profetene levde, ja så finnes de vel i dag også? Abraham het en mann som begynte å få stemmer i hodet for 3800 år siden. Han ble bedt om å tro på én gud.  Denne stemmen måtte være ganske så bydende når den nesten fikk han til å ofre sønnen sin på toppen av et fjell. – En stemme som fikk han til å dra til et helt annet sted, langt fra der han bodde, med hele sin familie.  Han ble stamfar til både jødisk religion, til kristendommen og til islam. Det han gjorde og trodde, har i dag kommet til å være bestemmende for milliarder av mennesker. Er det sikkert at den som snakket i Abrahams indre bare var god?

Jeg har oppdaget noe annet. Det er mange mennesker som i vår tid som kan formidle stemmer som de hører i deres indre. Det kalles kanalisering. De kommer fra den eteriske dimensjonen. Det betyr ikke nødvendigvis at de er utvalgte eller bedre som mennesker, men at de egner seg som budbærere. Det kan være litt av en utfordring å begynne å kanalisere fordi det gir ny innsikt som ikke er kjent for omgivelsene. Samtidig skal man være på vakt.

Jeg begynte å få slike stemmer som snakket til meg etter at jeg hadde forløst en hel del følelser og hadde oppnådd opplysthet ved egen innsats. Jo mer jeg forløste, desto klarere innsikt fikk jeg, også gjennom kontakten med den usynlige verden. Etter hvert forsto jeg, at selv om den eteriske verdenen er usynlig for oss, er den like reell. Det kan sammenliknes med radio- og TV-signaler. De er reelle, selv om de er usynlige! Den eteriske verden består av en type energi som ikke er kjent for oss enda, men som likevel befinner seg rundt oss og i kroppene våre uten at dagens samfunn vet hvordan den fungerer. Den eteriske energien består også av partikler, men de spinner på måter som er usynlige for oss.

Jeg lærte noe viktig i løpet av de første årene jeg fikk budskap fra den eteriske dimensjonen. Det var forskjellige stemmer som hadde forskjellge nivå av kunnskap. Jeg måtte trene opp min evne til å kjenne om det som kom til meg var sant og riktig - eller om noen prøvde å lure meg. Etter hvert lærte jeg at det ikke bare var gode krefter i de eteriske dimensjonene. Dette er 9 år siden nå. Men det var da stemmene ble bydende og fikk meg til å gjøre ting jeg egentlig ikke ville, at jeg skjønte at det fantes negative energier som prøvde å lure meg. De utga seg for å være gode, men kunne være falske og etter hvert kyniske. Jeg lærte meg å bli forsiktig.

For å formidle budskap fra den usynlige dimensjonen til mennesker på jorda krever stor ydmykhet og evne til å nøytralisere seg slik at budskapet som kommer gjennom ikke blir farget av ens egne forventninger og tanker. Budskap fra den eteriske dimensjonen er nødvendige for at verden skal finne en ny tankeretning slik at vi kan utvikle samfunnsmodeller der vi kan leve i fred med hverandre.

16. mai 2014
Logisk-filosofisk studie av partikler viser vei!

Ved å studere de egenskapene som partikler har for å kunne danne materien, finner vi mange grunnleggende egenskaper som vi har, og som vi kan bygge et godt samfunn på. De ligger i de minste byggestenene vi består av! :)

Tenk gjennom dette...
For å danne atomer og molekyler må elektronene kunne:

  Samarbeide
  Ha tillit til hverandre
  Være likeverdige
  Være pliktoppfyllende (de utfører  
      programmeringer for oss hele tida)
  Være utholdende
  Være tålmodige
  Kommunisere
  Huske
  Akseptere
  Tillate hverandre å gjøre det de gjør
  Fryde seg over å gjøre det de gjør
  Være lekne

En artig studie som viser dette i praksis.

 

Mer om egenskapene

7. mai 2014

I dag har jeg sendt følgende brev til Ark bokhandel fordi de selger boka jeg har skrevet på nett for kr 175,- mens utsalgsprisen er 250,-. Samtidig har ARK satt alle betingelser. De får leverandører til å skrive under på deres betingelser for at de skal selge boka. Vel. De blir nødt til å selge den med tap.

Til ARK. Kjedekontoret. 

Jeg trekker i dag tilbake underskriften jeg gjorde på deres kjøpsbetingelser.
Jeg har sett at dere på deres netthandel har solgt boka “Livsenergien” ISBN 978-82-999430-0-0
under fastsatt pris. Dette er brudd på bokavtalen. Jeg vet at dere har gjort dette fra første dag, uten å ta kontakt med forlaget.
 
Boka er svært aktuell og faktisk en potensiell bestselger mens dere har “dumpet” den.
Om dere er store, kan dere ikke behandle nyetablerte forlag uten verdighet.
Det er nettopp de små som kan komme med nye impulser til samfunnet fordi det er ikke pengene som er drivkraften til utgivelsen, men idealismen bak. 
Dette er våre salgsbetingelser:
 
Vi skal ha oppgjør for det vi selger innen 14 dager og denne boka skal koste kr 250,- inntil forlaget bestemmer at den skal settes ned.
Den har ikke rukket å komme skikkelig på markedet enda.
Det er uhørt at vi skal vente 30 dager etter at dere har fått betaling fra kundene deres. Det vi selger til dere som nettbokhandel burde vært betalt umiddelbart. 
 
Med hilsen 
Inger Susæg
BECANTUS forlag
Skagstad
8289 Engeløya

28. april 2014

Partiklene som tilhører vår sol er dyrebare!

De siste årene har jeg kunnet kommunisere med cellene mine. Det siste året har jeg også kunne ta inn informasjon direkte fra enkeltpartikler. Jeg tar det inn som fornemmelse, som ny innsikt, glimtvise bilder på netthinna eller som ord. Noe av det aller viktigste jeg har forstått, og som jeg så gjerne vil fortelle forskere om, er forskjellen på partiklene i vårt solsystem og i andre. Jeg vet så mye om dette nå, at jeg kan holde forelesninger om det. Det blir spennende, hvem som inviterer meg først. Før eller senere vil partiklene bli helt avprogrammere fra de gamle programmingene på dem, som har hindret menneskene i å vite sannheten om seg selv. Da kommer jeg til å bli hørt. :)

Jeg kan reise ut i verdensrommet ved hjelp av tanken. Jeg har ikke retningssans i særlig grad i forhold til det, men det har min sjel! Jeg kan være til stede der min sjel er og hun forteller meg mange ting i detalj. Jeg kan love dere at det er fasinerende å være meg! :) Jeg har det jeg kaller full visshet om mange eksistensielle ting. Jeg kaller det "knowingness" på engelsk, for det er noe annet enn vanlig visshet. Det er det de opplyste cellene mine vet fordi de kan hente informajon fra partikler i hele solsystemet. Jeg kan derfor gi mye informasjon, som pr i dag ikke er kjent for forskere som søker svar om partiklene på vitenskaplige måter. Med andre ord; man må åpne opp for at partikler har egenskape som gjør at de er bevisste, for å kunne tilegne seg kunnskap om partiklenes natur. MER

Grunnen til at patiklene i vårt solsystem er annerledes enn partikler i alle andre solsystemer og andre galakser, er livet på jorda. Partiklene har fantastiske evner til å huske. (Det er derfor vi kan huske) De lagrer kunnskap om det de har vært med på tidligere. Derfor ligger det lagret  erfaringer i partiklene i vårt solsystem fra alle de millioner av år som det har vært liv på jorda. Likevel har de evne til å frigjøre seg etter endt "oppdrag". Vår sols partikler kan utgjøre både den usynlige eteriske energien som gjør at bladet er levende, og partikler i den fysiske strukturen som vi kan se. Når et blad visner ute i naturen, går noen av partiklene tilbake til jordsmonnet, mens de fleste av partiklene løser opp den molekylære strukturen og blir til vann og frie partikler, som går tilbake til sola og spinner seg selv mot venstre om sin egen akse. Da blir de til hvitt-lys-partikler igjen og ved å gjøre det, øker de også frekvensen i seg selv slik at sola holdes som en sol av hvitt lys. Så fortsetter de å vibrere som nøytralt hvitt lys inntil de igjen blir trukket inn i en blomst, et dyr eller en menneskecelle.

  Vi mennesker skifter en del av våre partikler direkte fra sollyset. Tro det eller ei: Partikler blir faktisk slitne og trenger å lade opp. Enten ved å sove (det gjør de når det er mørkt) eller ved å gå ut av den oppgaven de utfører og bare være seg selv slik at de kan spinne tilbake til sin sol og blir hvitt lys igjen. Det er deres natur.

Partikler som har befunnet seg her,men som ikke er fra vårt eget solsystem, har ikke disse egenskapene. Det har dessverre, i de senere år, fantes partikler fra soler i andre galakser, som har bidratt til klimaforandringene og til å øke den konfliktfylte og urettferdige situasjonen som vi har på jorda. (Bl.a. det økte folketallet) En sort var de som av NASA på 60-talles kaltes Fotonbeltet. Det var partikler som hadde opphav i meget skinnende hvit sol i en fjern galakse. De ble ført inn i vårt solsystem og programmert med hensikt om å forbedre forholdene her, men det har vist seg at de ikke har evne til å utføre de handlingene som våre partikler har lært gjennom millioner av år. Programmeringene ble gjort på uheldige måter og partiklene kunne ikke forstå at de bidro til mer lidelse. De er nå av-programmert og finner veien tilbake til sin opphavelige sol.

Om du er en som vil høre mer om hva jeg vet om partiklene og deres bevisste natur, ta kontakt på 0047 9515 4025.

Inger Susæg, Skagstad, 8289 Engeløya, Norge.

15. april 2014

Følelsene som står i veien for oss - og for naturvitenskapen.

Som mange av mine lesere vet, har jeg jobbet med forløsning av følelser helt siden 2004, da jeg utviklet dem sammen med Aileen Strand. Jeg hadde en sterk drivkraft i meg om å finne svar på de store spørsmålene i livet.  Jeg hadde oppdaget hvor viktig det er å akseptere seg selv slik man er, for å bli glad i seg selv og overskride negative tanker. Så tenkte jeg; Hvis det å akseptere meg selv må til for at jeg skal komme videre, må jeg akseptere alle sider ved meg selv, også følelsene mine. Det førte til at jeg prøvde ut hvordan det var å akseptere hver eneste lille følelse som dukket opp i forhold til et minne.  Det brakte fantastisk innsikt. Jeg innså at følelsene våre er mye mer mangfoldig enn vi er klar over.  Jeg var klar over hvor viktig det var å tilgi og jobbet meg gjennom den samme situasjonene med å tilgi meg selv og de som var involverte, og ved å be om tilgivelse. Men det viste seg ikke å være nok. Det hang fremdeles igjen følelser inne meg som ikke var gode. Så kom det store gjennombruddet. Jeg hadde fundert mye på hva som er kjernen av mennesket og kom til at det viktigste for oss alle er å ha det godt, å være elsket og ha noen å være glad i. Jeg innså at min sanne natur er kjærlighet. Plutselig forsto jeg, at jeg måtte tilgi alt jeg følte, som ikke var kjærlighet! Det var cluet jeg hadde lett etter. Da løsnet det virkelig.

Jeg tror jeg er den eneste kursholder og forfatter som framholder dette som viktig ved selvutviklingsarbeid. - At våre sjelers natur er kjærlighet - og at alt som ikke er kjælighet, kan forløses gjennom systematisk å erkjenne nøyaktig hva man føler, og hvorfor man føler det slik. I tillegg må man like systematisk å tilgi seg selv for å føle vonde og "stygge" følelser. Det dreier seg særlig om de følelsene vi skyver unna, fordi de er for vonde å føle på. Religionen og/eller kulturen har lært oss at vi ikke skal tenke stygge tanker eller være slemme. Derfor undertrykker vi slike følelsene og lagrer dem inne i oss... Det er slike følelser som fører til beskyldninger, aggresjon, vold og konflikter.

Metoden Frigjøringsnøklene som vi utviklet, er derfor en meget god og grundig metode i all traumebehandling. Man kan gå løs på alt det man man måtte ha opplevd av grusomme ting - og gråte seg gjennom dem ved å erkjenne og begrunne følelsene i detalj - for deretter å tilgi seg selv og alle de følelsene som dukker opp. Da kan man legge bak seg det vonde for godt.
Den største utfordringen møter man, når man kommer til punktet om å tilgi de som har forårsaket det som gjør vondt. Det viktigste perspektivet jeg lærte meg, var å se at alle andre også har med seg sin egen emosjonelle bagasje og bakgrunn, som får dem til å handle som de gjør. Det gir et formildnende perspektiv i alle slags relasjoner.  Et annet persepktiv som hjelper; man kan finne fram raushet i seg selv når man innser at det ikke tjener en å bære med seg bitterhet og hat til andre mennesker. Følelsene er våre egne. Det er faktisk utrolig frigjørende å tilgi, og gjennom det, å sette seg selv fri fra smertefulle minner. Jeg har jobbet med mange mennesker som har greid å tilgi både sine nærmeste og fremmede overgripere, når de har innsett at det ofte er den emosjonelle bagasjen som får mennesker til å gjøre gale ting.

I de senere år har jeg imidlertid oppdaget hvordan de negative partiklene har spilt inn på menneskelivet. Det har fantes flere typer negative energier med agendaer som har jobbet mot oss. Menneskene ikke har vært klar over at de har blitt innfiltrert av negative partikler som har påvirket følelsene, tankene, valgene og handlingene våre. Det har blant annet vært en negativ, seksuell energi til stede blant menneskene, særlig i de siste 40 årene, som har vært multiplisert og som har ført til mange overgrep. Mange menn har hatt den energien i seg slik at de ikke har greid å kontrollere handlingene sine. De har trodd at de hadde rett til å gjøre som de gjorde i gjerningsøyeblikket. Det har de absolutt ikke, men det kan være til hjelp for den som ønsker å tilgi, å vite at slike negative energier kan ha vært til stede i mennesker som var slemme, uten at de egentlig ønsket det. Det har også fantes en negativ kvinnelig energi som har fått kvinner til å ville være et skjønnhetsideal i stedet for seg selv. Det er en energi som har vært lat og herskende.  Mange kvinner har derfor gjort ting mot seg selv og andre, som ikke er av det gode. Begge disse energiene har fått ekteskap til å rakne.

Disse energiene kommer til å forlate jorda og menneskene. Menneskene sitter likevel med emosjonelle sår og kommer til å fortsette å skylde på hverandre, medmindre vi begynner å tenke annerledes. Vi trenger metoder som hjelper oss å legge bak oss vonde minner. For meg som kjenner til dette med de negative partiklene, er det viktig å formidle disse omstendighetene. De menneskene vi er glad i, kan ha vært misledet til å gjøre gale ting fordi de var overtatt av negative energier.

Utfordringen for meg som forfatter og foreleser, er å formidle hvor positivt og fruktbart det er å erkjenne følelser og å tilgi. Det er nemlig de store og små minnene om de vanskelige tingene som hindrer oss i å utvikle oss som mennesker og som art. Jo mer man er villig til å forløse og legge bak seg smertefull bagasje på det personlige plan, jo mer innsikt får man fordi man fjerner begrenset tenkning og det som hindrer oss i å stå i forbindelse med universell visdom og partikkelforståelse. Dette er utfordringen for vitenskapen, der menneskeheten står i dag. Sjelen vår består nemlig av partikler. Partiklenes dans.

Inger Susæg Forfatteren av boka "Livsenergien og cellenes hemmlighet"

15. mars

Partiklene som vi består av - partiklene i vårt solsystem - er det mest dyrebare som fins!

Vet du hva som gjør deg i stand til å se ? Partiklene som du består av, har evnen til å se !

Vet du hva som gjør PC'en i stand til å vise bilder på skjermen ? Det er partiklenes evne til å utføre programmeringer og lage farger !

Vet du hva som gjør at du i stand til å reflektere over det du leser ? Det er fordi hjernen din består av bevisste partikler!

Vet du hva som gjør at du i stand til å høre ? Det er fordi partiklene som du består av, har evnen til å høre!

Vet du hvorfor det er viktig å takke fra hjertet? Fordi partiklene som alt levende består av, elsker takknemlighet!

Vet du hvorfor du er i stand til å tenke? Fordi partiklene som alt består av, er bevisste - og det er alle delene av deg også!

Vet du hvorfor du har evnen til å lukte? Det er fordi partiklene som alt består av, har evnen til å lukte!

Vet du hva gjør blomster i stand til å dufte? Det er fordi partikler de består av har evnen til å avgi duft!

Vet du hva gjør maten smaker ? Det er fordi partiklene som mat består av har evne til å gi smak!

Vet du hva som gjør et frø i stand til å utvikle seg til å bli et tre? Det er evne til å huske, og evne til å samarbeide med de andre lyspartiklene som det består av... som kommer fra sola først og fremst

Vet du hvorfor du søker etter kjærlighet? Det er fordi cellene dine og din sjel består av partikler som har kjærlighet som sin sanne natur!

Vet du hva som gjør at du lever og fortsetter å leve? Det er hver enkelt celles kjærlighet til seg selv . Det er partiklenes evne til å elske som gjør det mulig. De ble programmert slik når menneskerasen ble utviklet som art.

Tusen takk til alle partiklene i deg som lar deg forstå denne storheten! :)

Inger Susæg


5. mars 2014 2014

Oppfordring om å gjøre Utøya-monumentet helt annerledes
Det er planlagt et "monument" for Utøya-ofrene som skal lage et gedigent sår i landskapet der navnene til de drepte skal stå på den ene fjellveggen. Det skal koste 27 millioner. Jeg har god kontakt med de som befinner seg i den dimensjonen der de som er døde befinner seg. Jeg har et inderlig ønske om at menneskene skal begynne å åpne opp for at når vi dør, lever vi videre i en eterisk dimensjon.

De som ble drept på Utøya og i Regjeringskvartalet 22. juli 2011 er blitt mine venner nå. Både de og jeg er opprørte over det som kom fram på TV-innslaget om det. (De har mulighet til å være til stede når noe vises og kan oppfatte det som vises på TV-skjermen.) De ba meg om å se dagsrevyen den dagen fordi de visste at innslaget kom. 

De sier enstemmig NEI, IKKE GJØR DET! 

Den svenske kunstneren uttrykte at hendelsen var "et sår som aldri kan leges" slik at naturen skulle gis et tilsvarende sår. Det er helt fryktelig fra deres synspunkt. - Fordi de gjør sitt beste for å legge bak seg det som skjedde og utvikle seg i den dimensjonen der de nå er. De har fått god hjelp til å gjøre det og de har mange vokse, erfarne mennesker som støttspillere. De har eteriske kropper og ser ut slik de gjorde på jorda, skjønt flere av dem er mer modne, selv i den eteriske dimensjonen.

De sier: Vi vil ikke ha noe stort minnesmerke der i det hele tatt. Men vi vil bli glade for en stein med alle navnene våre på. Vi vil det skal være koselig å komme dit og vi vil være til stede (usynlig) og gi dere av vår visdom fordi vi har lært så uendelig mye etter at vi kom til denne dimensjonen. Vi er inne i en overgangstid på jorda og mange av oss arbeider aktivt med å hjelpe Inger å bli sett og hørt fordi hun forteller sannheten om forholdet mellom dimensjonene. Vi er på Utøya når noen kommer dit, men vi sørger ikke lenger. Vi ser at dere sørger, men forstå at selv om dette var en fryktelig hendelse, er det mulig å legge den bak seg når man ser annerledes på tilværelsen. Hvis dere velger å se døden som slutten på livet, er det fryktelig at vi døde på en så fryktelig måte. Men velger dere å se det slik vi ser det, nemlig at vi fortsetter å utvikle evnene og egenskapene våre i denne dimensjonen, og at vi gleder oss over livet og har mange ting å gjøre, er det dere som må endre holdningene deres til selve livet. Vi har det nemlig godt.

Vi jobber med å endre holdningene til menneskene på jorda slik at de ser nye muligheter, blant annet ved å få dem til å innse at vi ikke er borte selv om den fysiske kroppen dør. Vi kan være rundt våre nærmeste om vi ønsker det. Mesteparten av tiden ønsker å være oss selv og leve videre her vi er. Her har vi skapt våre egne hjem og våre egne liv. :)

Det er uendelig mange muligheter for oss her oppe. (Dimensjonen vi er i nå ligget 100 m over jorda over landlige omgivelser i Norge.) Noen av oss har reist rundt i hele verden med lysskip og vært med på å opprette "Chambers of Human Rights" i mange land. Der blir det blant annet undervist i hvordan man forløser emosjonell smerte slik at man ikke skal ta sorgen med seg videre, men oppdage at man kan velge å forløse smerten og legge bak seg vonde ting, slik at man kan gå videre og være glade. Det er nemlig vi selv som velger å bære på sorgen og savnet. De fleste av oss har forløst smerten over å bli drept, men det betyr ikke at vi ikke er glad i våre egne slik vi var det da vi var på jorda.  Husk oss, vi lever i beste velgående!

(Mer om kontakten jeg har med dem lenger ned.)

23 februar 2014

Nå skjer det virkelig store, positive ting på partikkelnivå.

Det er på partikkelnivå at det store skiftet i bevissthet skjer og dermed påvirkes ALT liv i vår eksistens Det skjer fordi, til og med bevisstheten vår består av partikler.

Dere har sikkert lest det jeg skrev om ungdommene som ble drept på Utøya og i Oslo. Jeg har nær kontakt med dem daglig. <3 (Se bloggen fra 1. des. i fjor) De er med og utvikler den nye dimensjonen som er svært viktig i etableringen av den nye bevisstheten. Nå nettopp, kom ei av jentene til meg og fortalte oppglødd at hennes mor hadde fått evne til å se henne. Hun var til stede i stua i hjemmet til foreldrene og kalte på moren ved hennes navn og fortalte at hun var der for å hilse på henne. Og moren responderte på en helt ny måte! Hun kunne skimte konturene av henne! :)

Når jeg går inn på partikkelnivå med min bevissthet (jeg har oppnådd det som kalles opplysthet gjennom selvutvikling), får jeg at partiklene i øynene våre har en høy frekvens og evne til å ta inn det eteriske nivået.
Dette skjer fordi partiklene oppfører seg på en helt ny måte - eller skal vi si, slik de var i begynnelsen av menneskehetens historie. Partikler i alt som lever har opprinnelse i sola og husker sin egen natur som partikler og vet at de kan spinne både som atomstruktur og som eterisk energi!
Kjære dere, dette vil skje mer og mer i tida som kommer Og dette viser veien til hvordan vi vil oppleve overgangen mellom jord og himmel i framtida. :)

Det er blitt ettermiddag og jeg må føye til en ting. Jenta kommer og forteller meg at den personen det gjelder må tro på at de som er døde kan komme til dem i eterisk form. De må åpne seg for kommunikasjon gjennom å ta i mot tankeimpulser fra den som er i den eteriske dimensjonen.

Ungdommene har jobbet meget aktivt med seg selv og mange av dem har oppnådd mesterlighet gjennom det. Nå er de klare for å rive ned hyller med voldsspill og voldsfilmer i butikkene! Dette har de ønsket lenge, men tida har ikke vært inne fordi det lå for mange gamle programmeringer på partiklene i vårt solsystem, gjort av den negative energien, som har hindret partiklene i å utføre intensjoner på vegne av menneskeheten. Mange ting av liknende karakter som viser vei for menneskeheten vil skje, bare vent! :)

NB! Det var aldri meningen at ungdommene skulle dø for å gjøre denne jobben! De gjør dette fordi de ble tatt vare på og fikk utvikle seg innen forståelsen av forløsningsarbeid og sann partikkelvisdom. De har så og si utdannet seg i den nye, eteriske dimensjonen rundt jorda slik at de nå bidrar til at utviklinga vil snu. Drapsmannen var styrt av den negative energien. Den forlater jorda og vårt solsystem.

23. januar 2014

Jeg skrev e-post til en professor i går.

Hei!
Jeg fant i dag et gammelt avisutklipp om "Higgspartikkelen" fra juli 2012 som jeg tok vare på, der du er intervjuet. Jeg rev ut sida den gangen, for å skrive noen ord om det jeg har funnet ved å nærme meg partikler på en annen måte enn dere gjør innen fysikken.
 

Jeg har en bestemt oppfatning at alle partikler egentlig er like fra sitt opphav - de er lyspartikler - som har evne til å spinne på mange forskjellige måter og derfor blir de oppfattet forskjellig.

Jeg har nærmet meg partiklene gjennom studier av bevissthet gjennom mange år, samt gjennom logisk filosofi.
Jeg har oppdaget at både sinnet og følelsene våre består av partikler som spinner annerledes inn i atomet. De danner spinn og strukturer som er usynlig for det fysiske øyet. Når man imidlertid stiller helt nye spørsmål og åpner opp for andre måter å tenke på, finnes det logiske og mange spennende svar.

Mitt viktigste funn er at partikler er bevisste. De har enorm kapasitet til minne, til å huske. De har også en rekke egenskaper som er helt innlysende når man resonnerer logisk i forhold til atom- og molekylstrukturer. Den fysiske eksistensen kunne ikke eksistert om ikke partikler hadde evne til å kjenne til alle grunnstoffenes sammensetninger og vite hvordan de danner alle forbindelsene mellom dem. De må dessuten ha evne til samarbeid og tillit til hverandre for å kunne danne materien... det er min påstand.

Jeg har nylig skrevet en bok, "Livsenergien og cellenes hemmelighet". Der skriver jeg litt om min kunnskap når det gjelder partikler i forhold til celler. Cellene våre er i høyeste grad bevisste - det har jeg erfart gjennom mange år ved å gjøre meg frisk fra fysiske smerter.

Det er da også min tilnærming til partiklene - gjennom å kommunisere med cellene mine.
 
Det kunne vært veldig interessant å dele min innfallsvinkel og kunnskap med dere som jobber med partikler på instituttet der du jobber.
.........

I dag fikk jeg dette svaret:

Takk for epost. Dessverre trur jeg ikke dette har interesse.

Jeg har svart:

Så rart.
Jeg har brukt 9 år på fulltid for å komme fram til den oppsiktvekkende innsikten jeg gjerne vil dele.
Kan du fortelle meg hvorfor det ikke er interessant å stoppe opp og lytte til noen som har brukt en annen innfallsvinkel enn den tradisjonelle?
Tenk om det jeg kan fortelle kan revolusjonere partikkelforståelsen? Kan det tenkes at den vitenskaplige verden kan vinne på å åpne opp forandre måten å tenke på?

Hilsen Inger Susæg

Jeg fikk ikke noen svar tilbake.

18. januar 2014

Det virker som vi har blitt et samfunn der alle er potensielle skurker. 
Hva kan vi gjøre for å snu utviklingen?

I går hadde jeg en frustrerende opplevelse. Atter en gang å møte regelvesenet. Stadig popper det opp regler og systemer som tar utgangspunkt i at vi ikke er ærlige. Sikkerhetskontrollen på flyplassene er den største indikatoren på slike regler...  og vi oppfører oss som saueflokker, vi tror det må være slik og innordner oss. Det er like før vi begynner å breke! 

Jeg ba en bank som jeg har brukt i mange år, om å opprette bedriftskonto. I går skulle jeg skrive under på papirene og da viste det seg at jeg måtte ha en eller annen myndighet til å bevitne min underskrift. Det var ikke nok med kopi av pass eller sertifikat, nei jeg måtte til politi, advokat, revisor eller bank for at underskriften min skulle bevitnes. Jeg måtte derfor kjøre helt til kommunesenteret og gå på lensmannskontoret slik at de der kunne bevitne. Damen skrev navnet sitt på og stemplet det.

Javel. Hennes navn og litt blekk fra en gummipute er altså viktigere enn min troverdighet og mitt kundeforhold. Jeg er ganske så sikker på, at om noen ønsket å være bedragere, ville de ganske enkelt kunne få laget et slikt stempel. Hvorfor skulle noen ønske å skrive under sin nye bankkonto med falsk underskrift? Hvor mange av bankens kunder ville ønske å lage en falsk underskrift?

Privatkontoen min skulle vitne om at jeg har startet opp bedrift og at jeg hadde behov for å skille bedriftsdelen fra. For noen dager siden fikk jeg likevel, atter en gang, brev i posten fra et selskap som hadde kredittsjekket meg, denne gang i oppdrag fra banken. Hvorfor må man kredittsjekkes for å opprette en bankkonto? Dette er en bankkonto der man setter inn penger! Er det blitt lugubert å spare?  Er det mistenkelig å ønske tjene penger og betale regninger?

I de siste årene, har vi i det norske samfunnet, stadig møtt nye regler som synes å ha som utgangspunkt at vi alle er uærlige. I min oppvekst på 60-tallet stolte man på hverandre. Da sendte man regning for det som skulle betales og jeg tror i stor grad at folk betalte. De som ikke klarte det, sa fra og fikk en avtale om hvordan de kunne dele summen i rater. På den tiden var dessuten bankene til for kundene.

Vi blir i mange sammenhenger behandlet som om vi er skurker. Hvorfor har det blitt slik? Er ikke det store flertallet av Norges befolkning ærlige? Ønsker vi ikke alle sammen, at andre mennesker skal ha tillit til oss? Da må vi utvikle et samfunn der vi ikke mistenkeliggjøres. Da må vi skape ordninger som bygger på tillit og samarbeid.

Slik det er nå, har vi latt utviklingen gå i en retning der alle mistenkeliggjøres. Sikkerhetsreglene på flyplassene er bygget på at en person hadde med seg en flaske med flytende sprengstoff på en flyplass i London, for 7 år siden. Når vi har slike måter å tenke på - som er bygget på frykt for hva som kan hende - skaper vi nettopp det, mer av amme type tenkning! Frykt for hva som kan hende. Det gir holdninger som om kriminalitet er noe vi må leve med... jeg mener, at det er det ikke!  Vi må endre holdningene våre.

Jeg mener vi må ha et aktivt forhold til dette, slik at vi ikke bare flyter med og lar utviklingen skje som om den er uunngåelig. Jeg vil arbeide for et samfunn der vi kan leve i trygghet og med tillit til hverandre.

Du kan komme med innspill via twitter eller "Building Bridges" på Facebook.

1. desember 2013

LAMPA I VINDUET - min virkelighet - sannheten bakenfor.
Noen dager etter 22. juli 2011 fikk jeg en SMS fra en venninne som foreslo å tenne lys i et vindu for de som døde i Oslo og på Utøya. Jeg tente denne lampa og den har lyst siden. Siden jeg har forløst mye av min emosjonelle bagasje, er cellene mine opplyste og det betyr at jeg kan ta inn og kommunisere med menneskene som er døde, som lever videre i en eterisk verden - det mange vil kalle himmelen.

En måned etter det forferdelige, var det en minnedag og det ble utgitt et bilag til Dagbladet om hver og en av av de som døde. Det ble liggende på kjøkkenbordet mitt lenge. Etter hvert som de mange unge (og noen eldre) menneskene fant hverandre, dannet de sitt egen samfunn der de støtter hverandre i den dimensjonen der de er. En dag i september det året, leste jeg opp alle minneordene for dem. De kunne ta inn energien i ordene og kan se bildene. - Så fra tid til annen, når de ber om det, tar jeg fram bilaget og legger opp en side av gangen og lar den ligge. Lampa i vinduet er deres inngangsportal til hjemmet mitt. Når de fokuserer på den, er de her! Slik virker det i deres verden.
Jeg gjenkjenner noen ved navn og forstår når de vil si meg noe.
Da får jeg en tankeimpuls som jeg vet kommer fra dem. Jeg vet de har det godt nå - de har skapt sine egne hjem og at de ser at de kan gjøre mange forskjellige ting i den verden de er. Mange av dem er veldig engasjerte i å gi impulser til politikere og statsledere om å tenke annerledes. Da er de til stede i energifeltet til de menneskene de guider.
Da jeg begynte å lage kryssord for Lokalavisa i vår, var det fordi jeg fikk impulser fra en av jentene. Hun var lenge i feltet mitt når jeg satt ved kjøkkenbordet og løste kryssord - til hun selv begynte å lage eteriske kryssord i deres dimensjon!
Så da jeg hadde vanskelig for å få endene til å møtes foreslo hun at jeg skulle prøve det samme og tjene litt ekstra! (Hun hjelper meg! )

Menneskene i det eteriske samfunnet jeg forteller dere om, har bedt meg om å skrive og fortelle om dette. De mener det er på tide at menneskene forstår sammenhengen mellom himmel og jord. De ber meg spesielt å si en ting: Slutt å si til de som dør at de skal hvile i fred! Livet etter døden kan være aktivt og utviklende. Tankene til menneskene om de som er døde påvirker dem. De ønsker at menneslene forstår at de må sørge seg ferdig og sette fri de som dør, slik at de kan leve sine egne liv i den eteriske verden der de er.

Inger Susæg