Alt i eksistens består av lyspartikler

 


 Intro *  Hjem  * Egenskaper for fred * Filosofien bak * Nøkler til indre fred * Med på laget * Drøm og plan * Fredsgalleriet * Butikk 

Alt i eksistens består av de samme små "byggesteiner", LYSPARTIKLER, som jeg gjennom min forskning har oppdaget er bevisste. Partikler spinner på mange forskjellige måter og har mange forskjellige oppgaver. Selv partiklene som utgjør stein er lyspartikler. Det er deres spinnemønstre som gjør at vi oppfatter fysisk materie som fysisk. Lyspartiklene som utgjør den bevisste delen av mennesket (tanker og følelser) har det samme opphav som partiklene som spinner i atomer.

Sinnet vårt er en klase av partikler som er plassert midt inne i hodet. Klasen har et visst mønster for å kunne fungere og for å være i stand til å resonnere logisk. Sinnet er forbundet, ikke bare til hjernefunksjonen, men til hele kroppens energisystem, chakrasystemet.

Tankeenergi er energien som gir impulser som dirigerer partiklene slik at de "utfører" skaperverket på alle nivå. Den er altå sendt ut fra partikler i klaser, enten som menneskets sinn eller i sinnet til sjelens struktur. Hvis vi har et klart sinn når vi dør, blander klasen i sinnet seg med sjelens sinn slik at sinnet blir med oss videre. Mer om dette lenger ned.

Sjelen befinner seg midt i brystet, men vibrerer samtidig i alle cellene i kroppen, forbundet gjennom chakrasystemet. Sjelepartiklene har en enorm kapasitet til å kunne operere på tvers av tid og rom.

LIV startet fra enkeltpartikler som en gang i en fjern fortid oppdaget at gjennom samarbeid og ved å gruppere seg, var de i stand til å danne vesener. De første partiklene som gjorde dette var de store mestrene i vår galakses sjele-essenser. De gamle universene utgikk altså fra én partikkels forståelse av eksistens. Det univers som nå blir etablert, bygger både på de gamle mestres visdom samt fruktene av de erfaringer som menneskeheten har gjort.

Eterisk energi.

Denne energien danner en lysstruktur som ligger i hver eneste celle i menneskekroppen. Det er denne eteriske kroppen vi reiser videre med når vi dør. Alle individer i alle høyere dimensjoner som har kropp, har kropper av eterisk energi. De høyere dimensjonene, som noen få av oss kan se eller skimte, består av slike lysstrukturer.
I denne energiformen går partiklene i sirkelbaner som danner mønstre av blomster. På figuren til venstre ser du et eterisk "atom". De har ikke partikler i sin kjerne, slik atomet har. Mønsteret dannes slik:

1 sirkel i sentrum.  Ut fra denne går 6 sirkler med samme radius, som alle har sentrum på den første sirkellinja. De møtes altså alle i sentrum og  danner et mønster med 6 "kronblad". Til sammen 7 sirkler danner grunnmønsteret.  Dette kalles for Livets-Blomst-mønsteret.

I den fysiske virkeligheten, på de lavere plan av skapelse, beveger partiklene seg rundt kjernen begge veier slik vi kjenner atommodellen. Lyspartiklene som danner eterisk energi, går i baner med sola og partiklene går fra den ene sirkelen til den neste, de samarbeider med hverandre slik at de til sammen danner strukturer som den på bildet.

I Sjeleenergi eller følelses-energi går partiklene går i kuleformede baner er utgangspunktet. Den er Livets Blomst i 3D. Forestill deg en ensartet kule der det er plassert like store kuler rundt og gjennom, etter det samme prinsippet som ovenfor.  Det vil da bli plass til 12 kuler rundt den første kula etter det tilsvarende prinsippet, slik at du kan tenke deg at det dannes en tre-dimensjonal Livets Blomst. Mesterene viser meg at i hver kule er det 12 partikler som går i 12 x12 baner, altså 144 baner....

I hver kule er det 12 partikler som spinner i 12 baner etter hverandre slik at det oppfattes som en kule. Det utgjør en sjelekomponent som inneholder en egenskap. Midt inne i den innerste kula, som altså er dannet av 12 partikler, befinner det seg én partikkel. Det er sjele-essensen. Det er den styrende partikkel for hele personens liv. Alle de andre partiklene som personen består av får kunnskapen og erfaringene som den partikkelen har.

Om du tenker deg at det er et lag kuler utenpå de 12 som ligger rundt den første, vil det bli 60 kuler! Om du gjør det samme en rad til, blir det 300 kuler. En slik sjelekule er det du ser på bildet til venstre. Bildet lenger ned viser en mester som er i Randi's felt på det øyeblikket bildet ble tatt. Dette er en sjel i 10. dimensjon.

I skaperverket er det mange nivå av eksistens av energi som ikke er kjent for menneskelige øyne. Det fins 12 dimensjoner og innenfor hver dimensjon er det 12 lag av vibrasjon. Disse er bestemt av sjelens nivå, avhengig av hvor langt vi har kommet som individ; hvor mye vi har lært og utviklet oss. Det er samtidig antall "kronblad" i livets blomst og den geometriske strukturen inne i den eteriske kula som danner frekvensmønstret i den enkelte dimensjonen. Dette er ikke bare en intelligensmessig utvikling, men mer en utvikling en helhet av innsikt i eksistensen; i forhold til sjeleenergi; kjærlighet, glede, respekt, rettferdighet og en lang rekke egenskaper av visdom som leder til gode liv.